• Strona główna
  • Robota budowlana – remont dachów budynków A, B, C SP ZZOZ Szpital Miejski w Sosnowcu zlokalizowanych przy ul. Zegadłowicza 3
Robota budowlana – remont dachów budynków A, B, C SP ZZOZ Szpital Miejski w Sosnowcu zlokalizowanych przy ul. Zegadłowicza 3

11 sierpnia, 2008

Wartość zamówienia: poniżej 5 150 000 euro

Znak sprawy: ZP/26/2008

Termin składania ofert: 2008/09/02 16:22