• Strona główna
  • Roboty budowlane związane z przebudową, modernizacją i adaptacją pomieszczeń II piętra segmentu C Szpitala przy ul. Zegadłowicza 3 z przeznaczeniem na lokalizację oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej