• Strona główna
  • roboty remontowo – budowlane pn: „Adaptacja pomieszczeń byłego oddziału neurologii, na potrzeby Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień”
roboty remontowo – budowlane pn: „Adaptacja pomieszczeń byłego oddziału neurologii, na potrzeby Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień”

2 września, 2019

Znak sprawy: ZP-2200-24/19

Termin składania ofert: 18.09.2019r. godz. 10:00