• Strona główna
  • Roboty remontowo – budowlane pn: „Remont łazienek w salach chorych na Oddziale Neurologii – II piętro segment A w obiekcie Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o. przy ul. Zegadłowicza 3.”
Roboty remontowo – budowlane pn: „Remont łazienek w salach chorych na Oddziale Neurologii – II piętro segment A w obiekcie Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o. przy ul. Zegadłowicza 3.”

16 stycznia, 2020

Znak sprawy: ZP-2200-4/2020

Termin składania ofert: 31.01.2020r. godz. 10:00