• Strona główna
  • Roboty remontowo-budowlane pomieszczeń SP ZZOZ Szpital Miejski w Sosnowcu – Remont oddziału neurologicznego III p. pawilon „C” dla potrzeb oddziału psychosomatycznego, ul. Zegadłowicza 3.
Roboty remontowo-budowlane pomieszczeń SP ZZOZ Szpital Miejski w Sosnowcu – Remont oddziału neurologicznego III p. pawilon „C” dla potrzeb oddziału psychosomatycznego, ul. Zegadłowicza 3.

20 sierpnia, 2009

Wartość zamówienia: poniżej 5 150 000 euro

Znak sprawy: ZZP-2200-62/09

Termin składania ofert: 2009/09/15 16:16