• Strona główna
  • Roboty remontowo-budowlane pomieszczeń SPZZOZ Szpital Miejski w Sosnowcu w podziale na części tzw. zadania:
Roboty remontowo-budowlane pomieszczeń SPZZOZ Szpital Miejski w Sosnowcu w podziale na części tzw. zadania:

9 kwietnia, 2009

Wartość zamówienia: poniżej 5 150 000 euro

Znak sprawy: ZP/25/2009

Termin składania ofert: 2009/04/30 16:20