• Strona główna
  • Rozeznanie cenowe rynku – zaproszenie do składania ofert na : „dostawę i montaż kamer oraz wyposażenia dodatkowego systemu monitoringu wizyjnego na Oddziale Psychiatrycznym dla Chorych Somatycznie”.
Rozeznanie cenowe rynku – zaproszenie do składania ofert na : „dostawę i montaż kamer oraz wyposażenia dodatkowego systemu monitoringu wizyjnego na Oddziale Psychiatrycznym dla Chorych Somatycznie”.

5 listopada, 2020