• Strona główna
  • Rozeznanie cenowe rynku – zaproszenie do składania ofert na „świadczenie usług w zakresie utrzymania w sprawności sieci teletechnicznej i urządzeń telekomunikacyjnych zlokalizowanych w obiektach szpitalnych przy ul. Szpitalnej 1 i ul. Zegadłowicza 3”.
Rozeznanie cenowe rynku – zaproszenie do składania ofert na „świadczenie usług w zakresie utrzymania w sprawności sieci teletechnicznej i urządzeń telekomunikacyjnych zlokalizowanych w obiektach szpitalnych przy ul. Szpitalnej 1 i ul. Zegadłowicza 3”.

8 czerwca, 2020