• Strona główna
  • Rozeznanie cenowe rynku – zaproszenie do składania ofert na: „wykonanie półrocznych przeglądów technicznych budynków na obiektach szpitalnych przy ul. Zegadłowicza 3 i ul. Szpitalnej 1”.
Rozeznanie cenowe rynku – zaproszenie do składania ofert na: „wykonanie półrocznych przeglądów technicznych budynków na obiektach szpitalnych przy ul. Zegadłowicza 3 i ul. Szpitalnej 1”.

17 listopada, 2020