Rozeznanie cenowe rynku – Zaproszenie do składania ofert

8 lutego, 2023

Rozeznanie cenowe rynku

Zaproszenie do składania ofert

Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o. w restrukturyzacji zaprasza do składania ofert na:

Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego branży sanitarnej (gazy medyczne) oraz elektrycznej w ramach prowadzonego zadania inwestycyjnego pn.:

Wykonanie instalacji gazów medycznych w budynku szpitala przy ul. Zegadłowicza 3 w związku z Covid-19″