• Strona główna
  • świadczenie usług pralniczych wraz z dzierżawą asortymentu oraz wdrożeniem i utrzymaniem systemu RFID lub równoważnego dla Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o. w restrukturyzacji w Sosnowcu
świadczenie usług pralniczych wraz z dzierżawą asortymentu oraz wdrożeniem i utrzymaniem systemu RFID lub równoważnego dla Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o. w restrukturyzacji w Sosnowcu

6 lipca, 2023

Znak sprawy: ZP-2200-33/23

Termin składania ofert: 03.08.2023r. godz. 10:00

postępowanie prowadzone jest na platformie

https://szpital-sosnowiec.logintrade.net