• Strona główna
  • Świadczenie usługi opieki nad dzieckiem/dziećmi przez opiekunki/opiekunów/nianie w miejscu zamieszkania na czas uczestnictwa rodziców/opiekunów w projekcie ,,Odnaleźć Siebie” deinstytucjonalizacja usług zdrowotnych w zakresie zdrowia psychicznego na terenie podregionu sosnowieckiego. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020. ZP-2200-45/17
Świadczenie usługi opieki nad dzieckiem/dziećmi przez opiekunki/opiekunów/nianie w miejscu zamieszkania na czas uczestnictwa rodziców/opiekunów w projekcie ,,Odnaleźć Siebie” deinstytucjonalizacja usług zdrowotnych w zakresie zdrowia psychicznego na terenie podregionu sosnowieckiego. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020. ZP-2200-45/17

17 października, 2017

Znak sprawy: ZP-2200-45/17

Termin składania ofert: 25 Październik 2017 10:00