• Strona główna
  • Świadczenie usługi opieki nad dzieckiem/dziećmi przez opiekunki/opiekunów/nianie w miejscu zamieszkania na czas uczestnictwa rodziców/opiekunów w projekcie ,,Odnaleźć Siebie” deinstytucjonalizacja usług zdrowotnych w zakresie zdrowia psychicznego na terenie podregionu sosnowieckiego ZP-2200-37/17
Świadczenie usługi opieki nad dzieckiem/dziećmi przez opiekunki/opiekunów/nianie w miejscu zamieszkania na czas uczestnictwa rodziców/opiekunów w projekcie ,,Odnaleźć Siebie” deinstytucjonalizacja usług zdrowotnych w zakresie zdrowia psychicznego na terenie podregionu sosnowieckiego ZP-2200-37/17

29 września, 2017

Znak sprawy: ZP-2200-37/17

Termin składania ofert: 9 Październik 2017 10:00