• Strona główna
  • Transport pacjentów wraz z opiekunami – Program „Odnaleźć siebie” oraz Dowóz osoby z niepełnosprawnościami na zajęcia i z powrotem – wynajem specjalistycznego pojazdu wraz z kierowcą – program „Odnaleźć siebie” ZP-2200-38/17
Transport pacjentów wraz z opiekunami – Program „Odnaleźć siebie” oraz Dowóz osoby z niepełnosprawnościami na zajęcia i z powrotem – wynajem specjalistycznego pojazdu wraz z kierowcą – program „Odnaleźć siebie” ZP-2200-38/17

20 września, 2017

Znak sprawy: ZP-2200-38/17

Termin składania ofert: 28 Wrzesień 2017 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ – wersja edytowalna Word

Informacja Zamawiającego z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

Informacja o unieważnieniu postępowania