• Strona główna
  • Transport pacjentów wraz z opiekunami – Program „Odnaleźć siebie” oraz Dowóz osoby z niepełnosprawnościami na zajęcia i z powrotem – wynajem specjalistycznego pojazdu wraz z kierowcą – program „Odnaleźć siebie” Realizowanego w ramach: Program „Odnaleźć siebie” deinstytucjonalizacja usług zdrowotnych w zakresie zdrowia psychicznego na terenie podregionu sosnowieckiego. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020
Transport pacjentów wraz z opiekunami – Program „Odnaleźć siebie” oraz Dowóz osoby z niepełnosprawnościami na zajęcia i z powrotem – wynajem specjalistycznego pojazdu wraz z kierowcą – program „Odnaleźć siebie” Realizowanego w ramach: Program „Odnaleźć siebie” deinstytucjonalizacja usług zdrowotnych w zakresie zdrowia psychicznego na terenie podregionu sosnowieckiego. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020

10 października, 2017

Znak sprawy: ZP-2200-42/17

Termin składania ofert: 18 Październik 2017 10:00