USŁUGA naprawy aparatu RTG Fluorostar

15 lipca, 2022

Znak sprawy: ZP-2200-35/22

Termin składania ofert: 26.07.2022r. dodz. 10:00

postępowanie prowadzone jest na platformie

https://szpital-sosnowiec.logintrade.net