• Strona główna
  • Usługa odbioru, wywozu i utylizacji odpadów medycznych z obiektów Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o.
Usługa odbioru, wywozu i utylizacji odpadów medycznych z obiektów Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o.

9 czerwca, 2015

Wartość zamówienia: ---

Znak sprawy: ZP-2200-34/15

Termin składania ofert: 2015/06/18 15:51