• Strona główna
  • Usługa odbioru, wywozu i utylizacji odpadów medycznych z obiektów Szpitala Miejskiego w Sosnowcu
Usługa odbioru, wywozu i utylizacji odpadów medycznych z obiektów Szpitala Miejskiego w Sosnowcu

9 sierpnia, 2013

Wartość zamówienia: ---

Znak sprawy: ZP-2200-56/13

Termin składania ofert: 2013/08/20 15:57