• Strona główna
  • USŁUGA PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ
USŁUGA PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ

16 kwietnia, 2024

Znak sprawy: ZP-2200-13/24

Termin składania ofert: 25.04.2024 10:00

Postepowanie prowadzone jest na platformie Login Trade pod linkiem:

https://szpital-sosnowiec.logintrade.net/zapytania_email,162805,9a5c713daf766b762c496e0c49c9a0f1.html