• Strona główna
  • USŁUGA PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH STERYLIZATORÓW PAROWYCH STERIVAP
USŁUGA PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH STERYLIZATORÓW PAROWYCH STERIVAP

6 kwietnia, 2023

Znak sprawy: ZP-2200-16/23

Termin składania ofert: 14.04.2023 10:00

Postępowanie prowadzone jest na platformie Login Trade pod linkiem:

https://szpital-sosnowiec.logintrade.net/zapytania_email,124242,2f83438a1256c4cafb3d3131cf292e21.html