• Strona główna
  • USŁUGA PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH STERYLIZATORÓW PAROWYCH STERIVAP
USŁUGA PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH STERYLIZATORÓW PAROWYCH STERIVAP

8 maja, 2023

Znak sprawy: ZP-2200-24/23

Termin składania ofert: 16.05.2023 10:00

Postępowanie prowadzone jest na platformie Login Trade pod linkiem:

https://szpital-sosnowiec.logintrade.net/zapytania_email,127392,76d08cb25ca2ed9583d3f72fc6aedc56.html