• Strona główna
  • USŁUGA PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH STERYLIZATORÓW PAROWYCH STERIVAP
USŁUGA PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH STERYLIZATORÓW PAROWYCH STERIVAP

17 lutego, 2022

Znak sprawy: ZP-2200-9/22

Termin składania ofert: 01.03.2022 10:00

Postępowanie prowadzone jest na platformie:

https://szpital-sosnowiec.logintrade.net/zapytania_email,75542,4b0b61a8e97591235f23d05563ab0659.html