• Strona główna
  • USŁUGA SERWISOWANIA I PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ
USŁUGA SERWISOWANIA I PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ

12 września, 2023

Znak sprawy: ZP-2200-44/23

Termin składania ofert: 21.09.2023 10:00

Postępowanie prowadzone jest na platformie Login Trade pod linkiem:

https://szpital-sosnowiec.logintrade.net/zapytania_email,140129,76048ccb46e88843939709cf6efd2ab6.html