• Strona główna
  • USŁUGA SERWISOWANIA I PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ
USŁUGA SERWISOWANIA I PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ

13 maja, 2021

Znak sprawy: ZP-2200-8/21

Termin składania ofert: 24 Maj 2021 10:00

Postępowanie będzie prowadzone na stronie: https://szpital-sosnowiec.logintrade.net