• Strona główna
  • USŁUGA SUKCESYWNEGO ODBIORU, WYWOZU I UTYLIZACJI LUB ODZYSKU ODPADÓW MEDYCZNYCH WYTWARZANYCH W OBIEKTACH SOSNOWIECKIEGO SZPITALA MIEJSKIEGO sp. z o.o w restrukturyzacji
USŁUGA SUKCESYWNEGO ODBIORU, WYWOZU I UTYLIZACJI LUB ODZYSKU ODPADÓW MEDYCZNYCH WYTWARZANYCH W OBIEKTACH SOSNOWIECKIEGO SZPITALA MIEJSKIEGO sp. z o.o w restrukturyzacji

17 maja, 2022

Znak sprawy: ZP-2200-22/22

Termin składania ofert: 17.06.2022 10:00

Postępowanie będzie prowadzone na platformie Login Trade pod linkiem:

https://szpital-sosnowiec.logintrade.net/zapytania_email,85812,33cb3b25f5ccdc2ffabedcd25ae86d1e.html