• Strona główna
  • USŁUGA SUKCESYWNEGO ODBIORU, WYWOZU I UTYLIZACJI LUB ODZYSKU ODPADÓW MEDYCZNYCH WYTWARZANYCH W OBIEKTACH SOSNOWIECKIEGO SZPITALA MIEJSKIEGO sp. z o.o w restrukturyzacji
USŁUGA SUKCESYWNEGO ODBIORU, WYWOZU I UTYLIZACJI LUB ODZYSKU ODPADÓW MEDYCZNYCH WYTWARZANYCH W OBIEKTACH SOSNOWIECKIEGO SZPITALA MIEJSKIEGO sp. z o.o w restrukturyzacji

14 lipca, 2022

Znak sprawy: ZP-2200-34/22

Termin składania ofert: 22.07.2022 10:00

Postępowanie prowadzone będzie na platformie Login Trade pod linkiem:

https://szpital-sosnowiec.logintrade.net/zapytania_email,92885,f127b7d0f5411d7f6ea7362ca0806996.html