• Strona główna
  • USŁUGA SUKCESYWNEGO ODBIORU, WYWOZU I UTYLIZACJI LUB ODZYSKU ODPADÓW MEDYCZNYCH WYTWARZANYCH W OBIEKTACH SOSNOWIECKIEGO SZPITALA MIEJSKIEGO sp. z o.o w restrukturyzacji
USŁUGA SUKCESYWNEGO ODBIORU, WYWOZU I UTYLIZACJI LUB ODZYSKU ODPADÓW MEDYCZNYCH WYTWARZANYCH W OBIEKTACH SOSNOWIECKIEGO SZPITALA MIEJSKIEGO sp. z o.o w restrukturyzacji

7 lipca, 2023

Znak sprawy: ZP-2200-34/23

Termin składania ofert: 17.07.2023 10:00

Postępowanie prowadzone jest na platformie Login Trade pod linkiem:

https://szpital-sosnowiec.logintrade.net/zapytania_email,133988,9566eb5c471487a02d7cd30084fa657a.html