usługa transportu krwi

27 stycznia, 2022

Znak sprawy: ZP-2200-4/22

Termin składania ofert: 04.02.2022r godz. 10:00

postępowanie prowadzone jest na platformie:

https://szpital-sosnowiec.logintrade.net/zapytania_email,73180,a423cc45342f6101194e572b8bd265f4.html