• Strona główna
  • Usługa w zakresie odbioru, wywozu (transportu) i utylizacji odpadów szpitalnych
Usługa w zakresie odbioru, wywozu (transportu) i utylizacji odpadów szpitalnych

7 sierpnia, 2008

Wartość zamówienia: poniżej 206 000 euro

Znak sprawy: ZP/25/2008

Termin składania ofert: 2008/08/21 16:22