Usługa żywienia pacjentów szpitala

31 grudnia, 2020

Znak sprawy: ZP-2200-41/20

Termin składania ofert: 14.01.2021 rok, godz. 10:00

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu dostęp do wszelkich dokumentów/ materiałów znajduje się pod poniższym adresem:
https://szpital-sosnowiec.logintrade.net/