usługa żywienia pacjentów szpitala

19 lutego, 2024

Znak sprawy: ZP-2200-7/24

Termin składania ofert: 28.02.2024r. godz. 10:00

postępowanie prowadzone w trybie art. 275.2 pzp na platformie:

https://szpital-sosnowiec.logintrade.net/