Usługa Żywienia Pacjentów Szpitala

26 marca, 2024

Znak sprawy: ZP-2200-12/24

Termin składania ofert: 10.04.2024 10:00

Postępowanie prowadzone jest na platformie Login Trade pod linkiem:

https://szpital-sosnowiec.logintrade.net/zapytania_email,160885,f569c9781bf0b995cd81723d2db61844.html