• Strona główna
  • Wykonanie rocznych przeglądów technicznych budynków na obiektach szpitalnych przy ul. Zegadłowicza 3 i ul. Szpitalnej 1
Wykonanie rocznych przeglądów technicznych budynków na obiektach szpitalnych przy ul. Zegadłowicza 3 i ul. Szpitalnej 1

5 kwietnia, 2017