Wymiana dźwigów osobowych

13 października, 2008

Wartość zamówienia: poniżej 5 150 000 euro

Znak sprawy: ZP/43/2008

Termin składania ofert: 2008/11/04 16:22