• Strona główna
  • Zaproszenie do składa ofert na „świadczenie usług w zakresie utrzymania w sprawności sieci teletechnicznej i urządzeń telekomunikacyjnych zlokalizowanych w obiektach szpitalnych przy ul. Szpitalnej 1 i ul. Zegadłowicza 3”
Zaproszenie do składa ofert na „świadczenie usług w zakresie utrzymania w sprawności sieci teletechnicznej i urządzeń telekomunikacyjnych zlokalizowanych w obiektach szpitalnych przy ul. Szpitalnej 1 i ul. Zegadłowicza 3”

15 lutego, 2016