• Strona główna
  • Zaproszenie do składania ofert -Dostosowanie (remont) pomieszczenia magazynu odpadów medycznych do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 05-10-2017r.
Zaproszenie do składania ofert -Dostosowanie (remont) pomieszczenia magazynu odpadów medycznych do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 05-10-2017r.

7 marca, 2018

Załączniki

# Plik Wielkość pliku Pobrania
1 pdf umowa 4 MB 285
2 pdf przedmiar 1 MB 455
3 pdf Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 3 MB 289
4 pdf Formularz oferty 451 KB 280
5 pdf zaproszenie do składania ofert 915 KB 304