• Strona główna
  • Zaproszenie do składania ofert na dostawę filtrów do urządzeń do klimatyzacji
Zaproszenie do składania ofert na dostawę filtrów do urządzeń do klimatyzacji

6 grudnia, 2019

zaproszenie filtry

Zamawiający informuje, iż przedłuża termin składania ofert do dnia 18.12.2019.

odpowiedzi na pytania

odpowiedzi 2

ogłoszenie wyniku