• Strona główna
  • Zaproszenie do składania ofert na: Dostawę, montaż i przeglądy serwisowe armatury wodooszczędnej
Zaproszenie do składania ofert na: Dostawę, montaż i przeglądy serwisowe armatury wodooszczędnej

20 lipca, 2016

Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o.
zaprasza do składania ofert na:

„Dostawa, montaż i przeglądy serwisowe armatury wodooszczędnej
w obiektach szpitalnych Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o.
przy ul. Szpitalnej 1 i ul. Zegadłowicza 3”

Treść zaproszenia, Program Funkcjonalno-Użytkowy, Wzór umowy
Formularz cenowy

Ogłoszenie wyniku postępowania