• Strona główna
  • Zaproszenie do składania ofert na: usługę odbioru, transportu i przechowywania zwłok osób zmarłych w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim sp. z o.o. w restrukturyzacji, celem ich wydania osobom uprawnionym do pochowania, przeprowadzania na wniosek Szpitala badań pośmiertnych oraz badań histopatologicznych
Zaproszenie do składania ofert na: usługę odbioru, transportu i przechowywania zwłok osób zmarłych w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim sp. z o.o. w restrukturyzacji, celem ich wydania osobom uprawnionym do pochowania, przeprowadzania na wniosek Szpitala badań pośmiertnych oraz badań histopatologicznych

31 lipca, 2023