• Strona główna
  • Zaproszenie do składania ofert: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ ZAŁATWIENIE FORMALNOŚCI ADMINISTRACYJNO-PRAWNYCH DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. „Budowa Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień -II Etap – Projekt nadbudowy budynku byłej pralni przy ul. Szpitalnej 1 dla potrzeb docelowej siedziby Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień – opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczo – kosztorysowej „.
Zaproszenie do składania ofert: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ ZAŁATWIENIE FORMALNOŚCI ADMINISTRACYJNO-PRAWNYCH DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. „Budowa Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień -II Etap – Projekt nadbudowy budynku byłej pralni przy ul. Szpitalnej 1 dla potrzeb docelowej siedziby Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień – opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczo – kosztorysowej „.

10 sierpnia, 2016