• Strona główna
  • Zaproszenie do składania ofert – „Pomiary instalacji elektrycznej we wskazanych lokalizacjach Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. przy ul. Szpitalnej 1 i Zegadłowicza 3, w ramach pięcioletnich przeglądów okresowych budynków – uzupełnienie”
Zaproszenie do składania ofert – „Pomiary instalacji elektrycznej we wskazanych lokalizacjach Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. przy ul. Szpitalnej 1 i Zegadłowicza 3, w ramach pięcioletnich przeglądów okresowych budynków – uzupełnienie”

20 listopada, 2015