• Strona główna
  • Zaproszenie do składania ofert – rozeznanie cenowe rynku na: „Świadczenie usług w zakresie utrzymania w sprawności sieci teletechnicznej i urządzeń telekomunikacyjnych zlokalizowanych w obiektach szpitalnych przy ul. Szpitalnej i ul. Zegadłowicza”.
Zaproszenie do składania ofert – rozeznanie cenowe rynku na: „Świadczenie usług w zakresie utrzymania w sprawności sieci teletechnicznej i urządzeń telekomunikacyjnych zlokalizowanych w obiektach szpitalnych przy ul. Szpitalnej i ul. Zegadłowicza”.

11 czerwca, 2019