• Strona główna
  • Zaproszenie do składania ofert – świadczenie usług w zakresie utrzymania w sprawności sieci teletechnicznej i urządzeń telekomunikacyjnych zlokalizowanych w obiektach szpitalnych przy ul. Szpitalnej 1 i ul. Zegadłowicza 3.
Zaproszenie do składania ofert – świadczenie usług w zakresie utrzymania w sprawności sieci teletechnicznej i urządzeń telekomunikacyjnych zlokalizowanych w obiektach szpitalnych przy ul. Szpitalnej 1 i ul. Zegadłowicza 3.

20 czerwca, 2018