• Strona główna
  • Zaproszenie do składania ofert w celu rozpoznania cenowego w związku z zamiarem ogłoszenia przetargu i zlecenia kompleksowej dokumentacji projektowo kosztorysowej (projektu budowlanego) do kompleksowego projektu rewaloryzacji szpitalnego parku zabytkowego.
Zaproszenie do składania ofert w celu rozpoznania cenowego w związku z zamiarem ogłoszenia przetargu i zlecenia kompleksowej dokumentacji projektowo kosztorysowej (projektu budowlanego) do kompleksowego projektu rewaloryzacji szpitalnego parku zabytkowego.

2 lutego, 2016