• Strona główna
  • Zaproszenie do składania ofert w ramach rozeznania cenowego rynku na : „świadczenie usług konserwacji i utrzymania w sprawności technicznej urządzeń dźwigowych znajdujących się w obiektach szpitalnych przy ul. Szpitalnej 1 i ul. Zegadłowicza 3”.
Zaproszenie do składania ofert w ramach rozeznania cenowego rynku na : „świadczenie usług konserwacji i utrzymania w sprawności technicznej urządzeń dźwigowych znajdujących się w obiektach szpitalnych przy ul. Szpitalnej 1 i ul. Zegadłowicza 3”.

3 kwietnia, 2019