• Strona główna
  • Zaproszenie do składania ofert – Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (dalej: PFU) wraz z oszacowaniem kosztów dla zadania inwestycyjnego pn: Przebudowa i rozbudowa pomieszczeń parteru segmentu A dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR). Lokalizacja: Sosnowiec ul. Zegadłowicza 3
Zaproszenie do składania ofert – Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (dalej: PFU) wraz z oszacowaniem kosztów dla zadania inwestycyjnego pn: Przebudowa i rozbudowa pomieszczeń parteru segmentu A dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR). Lokalizacja: Sosnowiec ul. Zegadłowicza 3

19 maja, 2023