Zapraszamy do współpracy.

11 grudnia, 2010

Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu zaprasza wszystkich kontrahentów zainteresowanych zakupem świadczeń zdrowotnych, w szczególności badań diagnostycznych oraz krótkich zabiegów ginekologicznych, laryngologicznych, urologicznych itp.
Szpital w latach 2008 – 2010 zakupił sprzęt i aparaturę medyczną za blisko 5 mln zł, oraz otrzymał sprzęt zakupiony przez Miasto Sosnowiec ze środków Fundacji Timkena.
Można tu wymienić m.in. aparat EMG, aparat mammograficzny, aparaty USG, w tym z kolorowym Dopplerem, aparat RTG, sprzęt chirurgiczny – diatermie, wiertarki, piły, laser holmowy, aparat do badań urodynamicznych.

Oferujemy konkurencyjne ceny, a w przypadku zakupu znaczącej liczby świadczeń – możliwość negocjacji cen.