Zmiany organizacyjne przy ul. Zegadłowicza

20 kwietnia, 2017

Szanowni Państwo,
Pracownicy, Pacjenci i Odwiedzający
W związku z  budową bloku operacyjnego w obiekcie przy ul. Zegadłowicza, w piątek 21 kwietnia, w godzinach dopołudniowych, przy wejściu głównym szpitala, odbędzie montaż rampy transportowej dla pacjentów.

Prosimy o nie podjeżdżanie w tym czasie samochodami w okolice wejścia głównego.
Od godzin popołudniowych w piątek 21 kwietnia do niedzieli 23 kwietnia pacjenci będą dowożeni do Izby Przyjęć Szpitala wejściem głównym. Proszę o zachowanie w tym czasie ostrożności podczas poruszania się w holu głównym szpitala.