Zmiany w zarządzie Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego

13 maja, 2020

Z dniem 12 maja 2020 r. nastąpiła zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego. Nowym Prezesem Szpitala została Aneta Kawka, związana z placówką od 12 lat, pełniąca do tej pory funkcję członka Zarządu Szpitala oraz dyrektora ds. administracyjno-technicznych.

Aneta Kawka posiada podwójne wykształcenie – jest prawnikiem i mgr. inż. organizacji i zarządzania. Ukończyła też studia podyplomowe z zakresu audytu i kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwach i administracji publicznej oraz studia z zakresu zarządzania systemem jakości i bezpieczeństwa informacji w biznesie i administracji.

Z branżą medyczną związana jest zawodowo od dwudziestu lat. Początkowo w Urzędzie Marszałkowskim, gdzie tworzyła zespół ds. restrukturyzacji i przekształceń szpitali. Zajmowała się również nadzorem nad inwestycjami i działalnością tych jednostek.

W Sosnowieckim Szpitalu Miejskim pracuje od 2008 r. Rozpoczęła pełniąc funkcję zastępcy dyrektora ds. restrukturyzacji i rozwoju, następnie jako dyrektor ds. administracyjno-technicznych. Od 1 czerwca 2019 r. pełniła także funkcję członka Zarządu Szpitala.

A. Kawka Zajmuje się również działalnością dydaktyczną.

Dziękuję dotychczasowemu Prezesowi Dariuszowi Skłodowskiemu, z którym miałam przyjemność pracować w Zarządzie przez ostatni rok. Był to pracowity, trudny okres, który zaowocował wieloma zmianami, dającymi podstawę do dalszej poprawy działalności placówki w trudnym dla branży medycznej okresie związanym z sytuacją finansową szpitali oraz walką z pandemią – podsumowała A. Kawka, nowa Prezes Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego.