Zyskaliśmy przestrzeń do pracy

16 kwietnia, 2010

Od kilku tygodni Dział Fizjoterapii Szpitala Miejskiego w Sosnowcu pracuje w nowo wyremontowanych pomieszczeniach pawilonu przy ul. Szpitalnej 1.

W trosce o pacjentów niepełnosprawnych, wszak to im głównie udziela świadczeń zdrowotnych Dział Fizjoterapii, zlokalizowano go na parterze budynku, do którego prowadzi podjazd dla inwalidów.
Jest przestronnie, czysto i komfortowo.

Odpowiednio duża powierzchnia i ilość pomieszczeń pozwoliła na swobodne rozmieszczenie i urządzenie pokoi zabiegowych.
Zabezpieczono przy tym zapotrzebowanie na świadczenia rehabilitacyjne pacjentom leczonym przy ul. Zegadłowicza 3. Przebywający na tamtejszych oddziałach chorzy, jeżeli takie są zalecenia lekarskie, korzystają z zabiegów kinezyterapii, fizykoterapii i masażu.

Aby bliżej zaprezentować mieszkańcom Sosnowca działalność prowadzoną przez Szpital w zakresie fizjoterapii, przeprowadziliśmy rozmowę z mgr Andrzejem Brożkiem, Kierownikiem Działu Fizjoterapii.
Oto ona:

Kwestia połączenia działów fizjoterapii funkcjonujących w obiektach Szpitala przy ul. Szpitalnej 1 i Zegadłowicza 3 była szeroko komentowana, a nawet oprotestowywana także przez pacjentów w 2009 r. Jak Pan ocenia z perspektywy czasu dokonane zmiany, również w zakresie zlokalizowania Działu po połączeniu w budynku przy ul. Szpitalnej?

mgr Andrzej Brożek: Działające odrębnie działy fizjoterapii przestały w pewnym momencie spełniać wymagania określone dla tego rodzaju pracowni przez Narodowy Fundusz Zdrowia, dlatego połączenie tych komórek w jeden Dział Fizjoterapii i ulokowanie go w budynku Szpitala przy ul. Szpitalnej 1, w nowo wyremontowanych pomieszczeniach było jak najbardziej uzasadnione i pozwoliło spełnić te wymagania. Nie wpłynęło to w żadnym stopniu na zmniejszenie liczby wykonywanych zabiegów w naszym Dziale. Zapotrzebowanie na tego rodzaju świadczenia znacznie przekracza limity określone w kontrakcie z NFZ.

Zmiana w zakresie lokalizacji miała również wpływ na organizację udzielanych świadczeń w zakresie fizjoterapii, szczególnie jeśli chodzi o pacjentów leczonych w obiekcie przy ul. Zegadłowicza 3, gdzie znajdują się Oddziały Chirurgii Urazowo– Ortopedycznej i Chirurgii Ogólnej. W jakim stopniu Dział Fizjoterapii realizuje świadczenia na rzecz pacjentów tych oddziałów. Czy, Pana zdaniem, Szpital poradził sobie z tą kwestią?

mgr Andrzej Brożek: Dział Fizjoterapii nieprzerwanie realizuje świadczenia na rzecz pacjentów leczonych w obiekcie przy ul. Zegadłowicza 3. Przeważającą część stanowią pacjenci Oddziałów Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej, Chirurgii Ogólnej, ale również Urologii, Psychiatrycznego dla Chorych Somatycznie, Chorób Wewnętrznych III, Otolaryngologii i Psychiatrycznego. Zapewniamy zabiegi z zakresu kinezyterapii, fizykoterapii i masażu. Pracownicy Działu Fizjoterapii realizują te świadczenia poprzez bezpośrednią pracę z pacjentem w oddziale oraz gabinecie fizykoterapii i masażu dysponując przy tym koniecznym sprzętem.

W Szpitalu przy ul. Szpitalnej 1 działają oddziały prowadzące leczenie o charakterze zachowawczym i niezabiegowym. Jakim pacjentom udzielane są świadczenia fizjoterapeutyczne, czy któraś z grup pacjentów przeważa. Jaki jest udział zabiegów wykonywanych na rzecz pacjentów spoza Szpitala?

mgr Andrzej Brożek: W siedzibie Szpitala przy ul. Szpitalnej 1 zabezpieczamy realizację świadczeń wobec pacjentów oddziałów: Rehabilitacji Neurologicznej, Neurologii I z Pododdziałem Udarowym, Neurologii II, Chorób Wewnętrznych I i II, Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego, a nawet Skórno – Wenerologicznego. Hospitalizowani chorzy mają dostęp do zabiegów w zakresie kinezyterapii, fizykoterapii, masażu oraz hydroterapii. W ramach hydroterapii wykonujemy m. in. masaże podwodne i kąpiele wirowe kończyn górnych.
Oczywiście realizujemy również kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie opieki ambulatoryjnej. Z naszych usług korzystają pacjenci leczeni przez poradnie istniejące w naszym Szpitalu, w tym Poradnie: Rehabilitacyjną, Neurologiczną, Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej, Urologicznej i Chirurgii Ogólnej, Otolaryngologicznej oraz kierowani przez inne placówki, w tym również z miast ościennych. Jak mówiłem wcześniej możemy realizować ograniczoną kontraktem liczbą zabiegów, a potrzeby są bardzo duże.
Wśród pacjentów korzystających z zabiegów w trybie ambulatoryjnym są pacjenci skierowani przez poradnie specjalistyczne kontynuujący leczenie po zakończonej hospitalizacji w oddziałach szpitalnych.

Dział Fizjoterapii działa w wyremontowanych pomieszczeniach. Jak ocenia Pan przygotowanie Działu do spełniania jego zadań? Czy posiadane wyposażenie jest wystarczające do potrzeb?

mgr Andrzej Brożek: Działamy obecnie na powierzchni wcześniej zajmowanej przez jeden z oddziałów, dysponujemy znaczną liczbą świeżo wyremontowanych pomieszczeń. Pozwoliło to stworzyć odpowiednie dla funkcjonowania Działu Fizjoterapii warunki biorąc pod uwagę liczbę funkcjonujących w Szpitalu oddziałów, poradni i liczbę kierowanych pacjentów, również z innych ośrodków.
Zyskaliśmy przestrzeń, która pozwala na właściwą organizację pracy. Myślę, że tym samym spełniamy oczekiwania pacjentów.
Jeśli chodzi o sprzęt i wyposażenie pozwala nam on na realizację naszych zadań. Zapewne korzystnie byłoby doposażyć Dział w nowy sprzęt, jednak kwestia ta pozostaje na razie w sferze planów. W chwili obecnej dysponuje zapleczem pozwalającym na realizację zadań.

Jakie zabiegi są wykonywane oraz w jakich godzinach i dniach udzielane są świadczenia? Jakie skierowanie uprawnia do korzystania z bezpłatnych dla pacjentów świadczeń?

mgr Andrzej Brożek: W ramach świadczeń ambulatoryjnych przyjmujemy pacjentów skierowanych przez lekarza rehabilitanta, lekarza specjalistę oraz lekarza rodzinnego.
Udzielamy świadczeń w zakresie elektrolecznictwa, światłolecznictwa, laseroterapii, pola magnetycznego niskiej częstotliwości, pola elektromagnetycznego wysokiej częstotliwości, kinezyterapii, masażu oraz hydroterapii. Zabiegi są wykonywane codziennie od godziny 07.00 do 16.00, a w środy i piątki w godzinach od 07.00 do 18.00.

rozmawiała Magdalena Kot.

Zyskaliśmy przestrzeń do pracy